Sempozyuma Gönderilecek Bildiriler,

Dört Temel Alan Dahilinde Hazırlanacaktır…

 

 

* Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Uluslararası Öğrenci Hareketliliği

* Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Hizmet Sorunları

* Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyum Problemleri

* Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Dil Öğrenme Sorunları

 

 

 

   GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

   TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

 

   * Devlet Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenci Politikası

   * Vakıf Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenci Politikası

   * Devletlerarası İlişkilerin Uluslararası Öğrenci Hareketliliğine Etkisi

   * Türkçe Öğreniminin Uluslararası Öğrenci Teminine Katkısı

   * Kültürel ve Dilsel Yakınlığının Öğrenci Teminindeki Uyumu

   * Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Vizyonu

   * Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçim Süreçleri

   * Uluslararası Öğrenci Adaylarının

      Türkiye’deki Üniversitelere Başvuru ve Kabul Süreçleri

   * Lisansüstü Uluslararası Öğrenci Adaylarının 

      Lisans Diplomalarının Tanınırlık Süreci

   * Uluslararası Öğrenciler için Türkiye’de Burs İmkanları

   * Uluslararası Öğrencilerin Erasmus ve Öğrenci Hareketliliği Süreçleri

 

 

 

   TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN

   SOSYAL HİZMET SORUNLARI

  

   * Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmanın Avantajı ve Dezavantajları

   * Uluslararası Öğrenci Adaylarının Vize Süreçleri

   * Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin İkâmet İzni Süreçleri

   * Türk Ailelerin Konuk Ettiği Uluslararası Öğrenciler İle

      Yurtta Kalan Uluslararası Öğrencilerin Uyum Mukayesesi

   * Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Konaklama Sorunları

   * Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sağlık Sigortaları

   * Uluslararası Öğrencilerin Beslenme ve Gıda Süreci

   * Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’de İstihdamı ve Çalışma İzni Süreçleri

   * Uluslararası Öğrenciler İçin Yapılan Etkinlikler ve Öğrencilerin Katılımı

 

 

 

   TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN

   SOSYAL UYUM PROBLEMLERİ

  

   * Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin

      Din ve Gelenek Farklılığından Kaynaklanan Uyum Problemleri

   * Uluslararası Öğrencilerin Temel Eğitim Alanlarının Sosyal Uyuma Etkisi

   * Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyumunda Cinsiyet Faktörü

      (Kız ve Erkek Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyum Mukayesesi)

   * Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyumlarında

      Türk Öğrenci ve Eğitimcilerin Rolü

   * Türkiye’deki Akademisyenlerin ve Öğrencilerin

      Uluslararası Öğrencilere Bakışları

   * ‘Uluslararası Öğrenci’ İfadesi Yerine

      ‘Yabancı Öğrenci’ İfadesinin Yarattığı Algı ve Psikoloji

   * Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin

      Türk Eğitim Sistemine Uyumları

   * Türk Toplumunun Uluslararası Öğrenci Algısı

 

 

 

   TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN

   DİL ÖĞRENİM SORUNLARI

 

   * Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Dil Problemleri

   * Dil Öğretimi ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

   * Uluslararasılaşma Bağlamında Yabancı Dil Öğretimi

      ve Öğreniminin Önemi

   * Türkiye’nin Yabancı Dil Öğretim Politikası

      ve Uluslararası Öğrenci Hareketliliği

   * Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Yeterlilikleri

   * Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Programlarda

      Ders Veren Akademisyenlerin Dil Yeterlikleri

   * Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretiminde TÖMER’lerin Yeri

   * Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğreten Kurum ve Kuruluşların

      Misyon ve Vizyonları

   * Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Öğrencilerde

      Türkçe ve Türkiye Algısı

   * Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

      ve Çözüm Önerileri

   * Yabancılara Türkçe Öğretiminde 4 Temel Beceri

      (Dinleme, Konuşma, Yazma, Okuma)

   * Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Dünyada ve Türkiye’deki Durumu

   * Avrupa Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimi

   * Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Öğretmen Yetiştirme

   * Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

   * Yurt Dışında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi