— Aşağıdaki Kurallara Göre Hazırlanan Sempozyum Bildirilerinin,

        30 Ekim 2017 Tarihine Kadar tulog@aydin.edu.tr Adresine

        Gönderilmesi Gerekmektedir.

 

      — Sempozyuma Katılım Ücretsizdir…

 

 

   * Hazırlanan bildiriler,

      Türk Dil Kurumu’nun son yazım kılavuzuna göre hazırlanmalıdır.

 

   * Bildiri özetleri, 200-300 kelimeden oluşmalıdır.

 

   * Bildiri metni A4 kağıda soldan ve sağdan 2.5 cm,

      üstten 3 ve alttan 2 cm boşluk bırakarak hazırlanmalıdır.

 

   * Bildiri metninin Türkçe ve İngilizce başlıkları

      ‘times new roman’ yazı karakterinde,

      tümü büyük harf ’14 punto’ büyüklüğünde

      ve kalın olarak tek satır aralığı ile

      sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır.

 

   * Bildiri metni ‘times new roman’ yazı karakterinde

      ’12 punto’ ile yazılmalıdır.

 

   * Bildiri metninin sahibi adı-soyadı ve görevli olduğu kurumu,

      sayfanın altına  ‘dipnot’ olarak belirtmelidir.

 

   * Bildiri daha önce başka bir yerde yayımlanmamış

      veya sunulmamış olmalıdır.

   

   * Her bildiri için sunum süresi 15 dakika ile sınırlandırılmıştır.

      Hazırlanacak sunumlar bu süre dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

 

  * Hazırlanan bildiriler sempozyumda ele alınacak konular,

     başlığı altında yer alan konuları içermelidir.

 

   * Sempozyumda sunulan bildiriler yayınlaştırılarak

      ilgili kurumlarla paylaşılacaktır…