Sempozyuma Katılım

Tebliğlerde imla ve noktalama açısından “Türk Dil Kurumu”nun Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.