Bilim ve Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Göçer (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Alparslan Okur (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Asuman Akay Ahmed (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Belkıs Gürsoy (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilginer Onan (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Celal Demir (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Derya Yaylı (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Dinçay Köksal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Eva Csaki (Budapeşte Pazmany Peter Üniversitesi)

Prof. Dr. Fahri Temizyürek (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Açık (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal (Dumlupınar Üniversitesi)

Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Grażyna Zając (Jagiellon Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan Ülper (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Halit Karatay (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Bağcı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhan Erdem (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı (Rouen Üniversitesi)

Prof. Dr. Muammer Nurlu (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Yelten (İstanbul AREL Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhsine Börekçi (Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Özbay (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Durmuş (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Nermin Yazıcı (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Nezir Temur (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu (Varşova Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Shen Zhixing Zisu (Zhejiang Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi)

Prof. Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Tazegül Demir Atalay (Kafkas Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah Şahin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Akkaya (Adıyaman Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Benzer (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Koçak (Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Başak Uysal (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Bayram Baş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir İnce (Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Bilge Ayrancı (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Celile Eren Ökten (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

Doç. Dr. Cihan Özdemir (Yunus Emre Enstitüsü)

Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu (Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Esin Yağmur Şahin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma Bölükbaş Kaya (Cerrahpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Ferhat Ensar (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Filiz Mete (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Gülden Tüm (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Hatice Altunkaya (Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Hülya Pilancı (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim Gültekin (Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Kadir Kaan Büyükikiz (Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Kemalettin Deniz (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Latif Beyreli (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Marzanna Pomorska (Jagiellon Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Kara (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehtap Özden (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Mesut Gün (Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammed Eyyüb Sallabaş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) 

Doç. Dr. Murat Şengül (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Altun (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Neslihan Karakuş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Salim Pilav (Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Selma Gülsevin (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Talat Aytan (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Ülker Şen (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf Doğan (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf Uyar (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf  Avcı (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Başkan (Dicle Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Saçkesen (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ali Taştekin (İstanbul AREL Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ali Türkel (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Arif Çerçi (Gaziantep Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Aslı Fişekçioğlu (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Arzu Çevik (Bartın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Bekir Kayabaşı (Adıyaman Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Betül Bülbül Oğuz (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Burak Tüfekçioğlu ( Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Cihat Burak Korkmaz  (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Demet Kardaş (Zagreb Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kana (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Funda Uzdu Yıldız (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Göçen (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Durmuş (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Moralı (Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Mesut Meral (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

Dr. Öğretim Üyesi Hayrettin Payrakyıldız (Kıbrıs İlim Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Kübra Şengül (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Bahar (Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emre Çelik (Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Murat Lüleci (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Necmettin Özmen (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Nuray Kayadibi (Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Bayrak Cömert (Gazi Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Serpil Ersöz (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Zeki Gürel (Gazi Üniversitesi)

Dr. Efecan Karagöl (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Dr. Erol Barın (Emekli Öğretim Üyesi)

Dr. Haluk Güngör (Gazi Üniversitesi)

Dr. Gözde Demirel (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Latif İltar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Salih Uçak (Milli Eğitim Bakanlığı)

Dr. Umut Başar  (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Dr. Yusuf Mete Elkıran (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

 

Bilim ve danışma kurulunda yer alan isimler, onay e-mailleri çerçevesinde düzenli olarak güncellenecektir.