Onur Kurulu

Doç. Dr. Mustafa AYDIN  (İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevellî Heyet Başkanı)

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ  (İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)

Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN (İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Zafer ASLAN (İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Orhan CANBOLAT (İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Elif Yeşim ÜSTÜN  (İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR (İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)