Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Selim EMİROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Emrah BOYLU

Öğr. Gör. Tansu UĞUR

Öğr. Gör. Kevser Esma ÖZYALÇIN

Öğr. Gör. Ezgi İNAL