Prof. Dr. Nuri Tınaz / Marmara University 

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı / Yıldız Teknik University

Prof. Dr. Candemir Doğan / Istanbul Aydin University 

Prof. Dr. Nadir Engin Uzun / Okan University 

Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş / Bîrûnî University 

Prof.Dr. Asuman Ahmed Abdo Shaban / İstanbul University 

Prof. Dr. Nurdan Duman / Yıldırım Beyazıt University 

Prof. Dr. Belkıs Gürsoy / İstanbul Aydın University 

Prof. Dr. Dinçay Köksal / Çanakkale Onsekiz Mart University 

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz / İstanbul Aydın University 

Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı / Rouen University  / France

Prof. Dr. Adil Bebek / İstanbul Aydın University 

Doç. Dr. Cihan Özdemir / Yunus Emre Institute

Doç. Dr. Bayram Baş / Yıldız Teknik University 

Doç. Dr. Türkay Bulut / İstanbul Aydın University  

Doç. Dr. Alparslan Okur / Sakarya University 

Doç. Dr. Nezir Temur / Gazi University 

Doç. Dr. Mualla Murat / İstanbul Aydın University 

Doç. Dr. Hakan Ülper / Mehmet Akif Ersoy University 

Doç. Dr. Murat Lüleci / İstanbul Aydın University      

Doç. Dr. Abdullah Şahin / Çanakkale Onsekiz Mart University 

Doç. Dr. Ali Göçer / Erciyes University 

Doç. Dr. Mualla Gülnaz Kavuncu / İstanbul Aydın University 

Doç. Dr. Serap Daşbaş / Selçuk University 

Doç. Dr. Mehmet Ruzibaki / İstanbul Aydın University 

Doç. Dr. Semra Saruç / Anadolu University 

Doç. Dr. Mustafa Altun / Sakarya University 

Doç. Dr. Fahri Temizyürek / Gazi University 

Doç. Dr. Fatma Bölükbaş / İstanbul University 

Doç. Dr. Ahmet Akkaya / Adıyaman University 

Doç. Dr. Nezir Temur / Gazi University 

Doç. Dr. Tazegül Demir / Kafkas University 

Doç. Dr. Ayşe Betül Toplu / İstanbul Aydın University 

Doç. Dr. İlhan Erdem / İnönü University 

Doç. Dr. Mesut Gün / Nevşehir Hacı Bektaş Veli University 

Doç. Dr. Inayetulla Azımov / İstanbul Aydın Ünv.

Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu / Kırıkkale University 

Doç. Dr. Sefa Yüce / Gazi University 

Doç. Dr. Nuh Savaş / İstanbul Aydın University 

Doç. Dr. Kamil İşeri / Niğde University 

Doç. Dr. Mehmet Kara / Gazi University 

Doç. Dr. Esin Yağmur Şahin / Çanakkale Onsekiz Mart University 

Doç. Dr. Hülya Kumru / İstanbul Aydın University 

Doç. Dr. Mustafa Kurt / Gazi University 

Yard. Doç. Dr. Gökçen Çatlı Özen / İstanbul Aydın University 

Yrd. Doç. Dr. Mehtap Özden / Çanakkale Onsekiz Mart University 

Yrd. Doç. Dr. Nurşat Biçer / Kilis 7 Aralık University 

Yrd. Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı / Bozok University 

Yrd. Doç. Dr. Erol Barın / Başkent University 

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel / Fatih Sultan Mehmet University 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz / İstanbul University 

Yrd. Doç. Dr. Bora Bayram / Bayburt University 

Yrd. Doç. Dr. Funda Uzdu Yıldız / Dokuz Eylül University 

Yrd. Doç. Dr. Bekir İnce / Sakarya University 

Yrd. Doç. Dr. Akbar Rahimi  Alıshan / İstanbul Aydın University 

Yrd. Doç. Dr. Fatih Kana / Çanakkale Onsekiz Mart University 

Yrd. Doç. Dr. Gülden Tüm / Çukurova University 

Yrd. Doç. Dr. Kadir Kaan Büyükikiz / Gaziantep University 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara / Çukurova University 

Yrd. Doç. Dr. Bekir Kayabaşı / Adıyaman University 

Yard. Dr. Ahmet Suphi Furat / İstanbul Aydın University 

Yrd. Doç. Dr. Mesut Bulut / Bayburt University 

Yrd. Doç. Dr. Filiz Mete / Bülent Ecevit University

Dr. Ülker Şen / Gazi University 

Dr. Nebiye Konuk / Sabahattin Zaim University                                           

Dr. Başak Uysal / Gazi University 

Dr. Necdet Subaşı / Prime Minister Chief Advisor – Sociologist

 

* Scientific Committee Members will be added