9-11 NİSAN 2020

9-11 Nisan 2020’de İstanbul Aydın Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu”na davetlisiniz.

Sempozyum dili Türkçedir. Sempozyum Konuları:

Ana Dili Olarak Türkçe Eğitimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Türk Soylulara Türkçe Öğretimi

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Göçmenlere/Mültecilere Türkçe Öğretimi

Sempozyumumuza “sözlü bildiri” ile veya “dinleyici” olarak katılabilirsiniz.