» Sempozyumda konaklayacağınız yer ile ilgili bilgiler için tıklayınız. » Sempozyum Programı için tıklayın » Kabul Edilen Bildiriler için Tıklayın. Katılımcıların konaklamaları üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. Sempozyuma dinleyici olarak katılanlara katılım sertifikası verilecektir.
Ana Sayfa
Değerli Araştırmacılar,

12-13 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın TÖMER tarafından düzenlenecek olan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu'nda sizleri üniversitemizde ağırlamaktan onur duyacağız. Sempozyumda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında çalışan akademisyenleri ve öğretmenleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Öğretmen Yetiştirme, Türkiye'de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yurt Dışında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe öğretiminde Metodoloji Meselesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, Avrupa Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilbilimsel Temeller, Yabancılara Türkçe Öğretiminde 4 Temel Beceri (Dinleme, Konuşma, Yazma, Okuma), Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Ders Kitapları Yeterliği, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Dünyada ve Türkiye'deki Durumu, Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Öğrencilerde Türkçe ve Türkiye Algısı gibi konuları içeren çalışmalarımızı ve deneyimlerinizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü