Onur Kurulu

Doç. Dr. Mustafa AYDIN  (İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevellî Heyet Başkanı)

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ  (İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)