Erteleme Duyurusu

Değerli Katılımcılar,

9-11 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirmeyi
planladığımız II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu Koronavirüs (Covid-19) Hakkında “Sağlık Bakanlığı”nın ve “Yüksek Öğretim Kurulu”nun 06 Mart 2020 tarihinde yayınlamış olduğu tedbirler ve öneriler ile İstanbul Aydın
Üniversitesi Rektörlüğünün yayınlamış olduğu “Yeni Coronavirüs Enfeksiyonu Çalışma
ve Koordinasyon Grubu Tarafından Bigilendirme Yazısı” kapsamında Kongre Düzenleme Kurulu tarafından bir
sonraki duyuruya kadar ERTELENMİŞTİR. Bilgilerinize arz ederiz.