Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Emrah BOYLU

Öğr. Gör. Tansu UĞUR

Öğr. Gör. Ezgi İNAL