Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adem İşcan (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Akkaya (Adıyaman Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Göçer (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Aliye Uslu Üstten (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Alparslan Okur (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Asuman Akay Ahmed (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram Baş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilginer Onan (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Bülent Özkan (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Celal Demir (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Derya Yaylı (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Dinçay Köksal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Eva Csaki (Budapeşte Pazmany Peter Üniversitesi)

Prof. Dr. Fahri Temizyürek (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Açık (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Bölükbaş Kaya (İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal (Dumlupınar Üniversitesi)

Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Grażyna Zając (Jagiellon Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan Ülper (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Halit Karatay (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Bağcı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Hülya Pilancı (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Gültekin (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhan Erdem (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemalettin Deniz (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı (Rouen Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Kara (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Muammer Nurlu (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Yelten (İstanbul AREL Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhsine Börekçi (Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Özbay (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Durmuş (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Kurt (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Yıldız (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Necati Demir (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nermin Yazıcı (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Nezir Temur (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Özay Karadağ (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Sedat Maden (Bayburt Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Serdar Yavuz (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Shen Zhixing Zisu (Zhejiang Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi)

Prof. Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükran Dilidüzgün (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Tazegül Demir Atalay (Kafkas Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu (Yunus Emre Enstitüsü)

Prof. Dr. Yusuf Avcı (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Doğan (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah Şahin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Benzer (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Başkan (Hitit Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Koçak (Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Türkel (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Arif Çerçi (Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Arzu Çevik (Bartın Üniversitesi)

Doç. Dr. Başak Uysal (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Behice Varışoğlu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir İnce (Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir Kayabaşı (Adıyaman Üniversitesi)

Doç. Dr. Bilge Ayrancı (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Burcu Şentürk (Bartın Üniversitesi)

Doç. Dr. Celal Varışoğlu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Celile Eren Ökten (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

Doç. Dr. Demet Kardaş (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu (Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Derya Yıldız (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Dilek Ceran (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Efecan Karagöl (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Doç. Dr. Elif Aktaş (Alanya Keykubat Üniversitesi)

Doç. Dr. Emine Akyüz (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Erol Ogur (Uludağ Üniversitesi )

Doç. Dr. Esin Yağmur Şahin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Esra Karakuş Tayşi (Dumlupınar Üniversitesi)

Doç. Dr. Esra Nur Tiryaki (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Doç. Dr. Ferhat Ensar (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Feyza Altınkamış (Belçika Gent Üniversitesi)

Doç. Dr. Filiz Mete (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Funda Uzdu Yıldız (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Gökçen Göçen (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Doç. Dr. Gülden Tüm (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Halil Erdem Çocuk (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)

Doç. Dr. Hatice Altunkaya (Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Hatice Fırat (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Doç. Dr. Hulusi Geçgel (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Kadir Kaan Büyükikiz (Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Kübra Şengül (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Latif Beyreli (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Mahir Kalfa (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Marzanna Pomorska (Jagiellon Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Ali Bahar (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Kurudayıoğlu (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Emre Çelik (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehtap Özden (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Mesut Gün (Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi)

Doç. Dr. Mete Yusuf Ustabulut (Bayburt Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) 

Doç. Dr. Murat Ateş (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat Şengül (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Altun (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Neslihan Karakuş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Nevin Akkaya (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Nurşat Biçer (Amasya Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Özlem Ozan (Yaşar Üniversitesi)

Doç. Dr. Remzi Can (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Salih Uçak (Milli Eğitim Bakanlığı)

Doç. Dr. Salim Pilav (Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Sedat Erol (Adıyaman Üniversitesi)

Doç. Dr. Selim Emiroğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. Selma Gülsevin (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Serdar Bulut (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi)

Doç. Dr. Serdar Derman (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Serpil Özkan Özdemir (Bartın Üniversitesi)

Doç. Dr. Sezgin Demir (Fırat Üniversitesi)

Doç. Dr. Şükrü Baştürk (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Talat Aytan (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Tuncer Can (İstanbul-Cerrahpaşa)

Doç. Dr. Umut Başar (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Doç. Dr. Ülker Şen (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Yasin Özarslan (Yaşar Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf Uyar (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Zeki Gürel (Gazi Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Saçkesen (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ali Taştekin (İstanbul AREL Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Aslı Fişekçioğlu (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Banu Özdemir (Dumlupınar Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Betül Bülbül Oğuz (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Burak Tüfekçioğlu ( Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kana (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Gözde Demirel (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Durmuş (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Moralı (Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Mesut Meral (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

Dr. Öğretim Üyesi Hayrettin Parlakyıldız (Kıbrıs İlim Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Kara (Bayburt Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Murat Lüleci (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Necmettin Özmen (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Nuray Kayadibi (Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Osman Özdemir (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Bayrak Cömert (Gazi Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Serpil Ersöz (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Taşkın Soysal (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Yakup Alan (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Dr. Cansu Aksu Raffard (Yaşar Üniversitesi)

Dr. Cihat Burak Korkmaz  (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Duygu Ak Başoğul (İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi)

Dr. Erol Barın (Emekli Öğretim Üyesi)

Dr. Haluk Güngör (Gazi Üniversitesi)

Dr. Kerim Sarıgül (Gazi Üniversitesi)

Dr. Kürşat Yorgancı (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Dr. Latif İltar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Mustafa Özgün Harmankaya (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Dr. Önder Çangal (Gaziantep Üniversitesi)

Dr. Selman Arslanbaş (Kıbrıs İlim Üniversitesi)

Dr. Sercan Halat (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Tarık Demir (Gazi Üniversitesi)

Dr. Vedat Halitoğlu (Alanya Keykubat Üniversitesi)

Dr. Yusuf Mete Elkıran (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

 

Bilim ve danışma kurulunda yer alan isimler, onay e-mailleri çerçevesinde düzenli olarak güncellenecektir.