Geçmiş Sempozyumlar

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu/2015

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/universite-yayinlari/Documents/2.%20ULUSLARARASI%20T%c3%9cRK%c3%87EN%c4%b0N%20YABANCI%20D%c4%b0L%20OLARAK%20%c3%96%c4%9eRET%c4%b0M%c4%b0%20SEMPOZYUMU%20B%c4%b0LD%c4%b0R%c4%b0LER%c4%b0.pdf

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak Sempozyumu/2017

II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu/2020