Bildiri Özeti ve Tam Metin Gönderimi

Değerli katılımcılarımız, 02/05/2022 tarihi bildiri özetlerinizi göndermeniz için son gündür.

Özetlerinizi Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı özellikleriyle yazar bilgilerinizi ekleyerek “[email protected]” e-posta adresimize gönderiniz.

Tam metinler 02.08.2022 tarihinde [email protected] e-posta adresimize gönderilecektir.